Elektro pohotovost

Přijedeme opravit i jen jedno světlo

Co nabízíme:

Hledáte elektrikáře? Potřebujete revizi elektroinstalace nebo opravu elektroinstalace, vyměnit zásuvku, vypínač, jistič, vyměnit světlo? Potřebujete počítačovou síť, nebo vaše počítačová síť už nevyhovuje? Nabídneme Vám řešení, provedeme návrh, montáž, revizi, opravu a rekonstrukci podle vašich představ v souladu s platnými předpisy.

Údaje o společnosti

Adresa a spojení

Delator System s.r.o.
Bulharská 1424/29
70800 Ostrava

Mobil: +420 774 222 482

Fakturační adresa

Delator System s.r.o.
Bulharská 1424/29
70800 Ostrava
: 03818578

Spisová značka C 61501 vedená u Krajského soudu v Ostravě ke dni zápisu 23. února 2015

Příklady prací a cen

Výměna vadného jističe (práce bez napětí) 800,- Kč/ ks
Výměna vadného jističe (práce pod napětím) 1500,- Kč/ ks
Výměna 1 ks světla včetně vrtání (bez zednických prací) 500,- Kč/ první ks
Výměna druhého a dalšího světla včetně vrtání (bez zednických prací) 200,- Kč/ druhé a další ks
Oprava vyhořelé zásuvky (bez zednických prací) 800,- Kč/ ks
Výměna bytové rozvodnice do 4 jističů (bez zednických prací) 2500,- Kč/ ks
Příprava odběrného místa pro montáž měření (indor) 3000,- Kč/ ks
Příprava odběrného místa pro montáž měření (outdoor) 12000,- Kč/ ks

Orientační ceník

Zakázky se řídí ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 – §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku nejsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku. Pro konkrétní kalkulaci nás kontaktujte.
Elektroinstalace, montáže, opravy a servis:
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Elektroinstalační práce, montáže, oprava, měření a servis 400,- Kč/hod.
Příprava odběrného místa pro montáž měření – bez materiálu 2000,- Kč/ks
Elektroinstalační práce, montáže, oprava, měření a servis mimo plán práce či v režimu pohotovost. 1200,- Kč/hod.
Návrh, výroba a ověření rozváděčů nn:
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Návrh a dokumentace rozvaděče (do 20 modulů) 500,- Kč/ks
Návrh a dokumentace rozvaděče (od 20 modulů, cena za modul) 25,- Kč/ks
Montáž elektrických přístrojů 500,- Kč/hod.
Elektrické spotřebiče - montáže a servis:
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Montáž, připojení, kontrola a servis elektrických spotřebičů 500,- Kč/hod.
Slaboproudá zařízení - návrh, montáže a servis:
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Konfigurace a správa datových sítí 600,- Kč/hod.
Programování a ostatní softwarové práce 800,- Kč/hod.
Správa datových sítí, programování a ostatní SW práce mimo plán práce či v režimu pohotovost. 1200,- Kč/hod.
Dokumentace, elektro revize, posudky, návrhy a administrativní práce:
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Dokumentace skutečného provedení (podle rozsahu a ATP) od 2300,- Kč/ks
Návrh technického provedení - každá započatá hodina 460,- Kč/hod.
Administrativně technické práce (ATP) - každá započatá hodina 460,- Kč/hod.
Ostatní poskytované služby a ceníkové položky
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Základní cena:
Vypracování individuální cenové nabídky - cena za každou položku (řádek), minimálně 500,-
Náklad bude odečten od finální ceny v případě realizace poptávky
46,- Kč/ks
Tisk dokumentu ve formátu A4 (cena za každou stranu tisku) 10,- Kč/ks
Zasílání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 285,- Kč/ks
Ostatní výše neuvedené služby 460,- Kč/hod.
Prostoje a jiné překážky na straně objednatele jsou účtovány jako poskytované služby
Doprava, přeprava a přesun materiálu:
Položka ceníku elektroinstalačních, montážních a servisních prací: Cena dopravy:
Doprava a přeprava materiálu 10,- Kč/km
Přesun materiálu na pracoviště 800,- Kč/tuna